Projekty

W wyniku realizacji projektu „Podniesienie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa Auto-Centrum M.Z. Kierat Sp. J. poprzez uruchomienie nowoczesnej stacji kontroli pojazdów” firma wprowadziła do swojej oferty nowe usługi takie jak przeglądy powypadkowe oraz przeglądy okresowe pojazdów i znacząco podwyższyła jakość usług po przez precyzyjne diagnozowanie układu jezdnego.

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa Auto-Centrum M.Z. Kierat Sp. j. poprzesz uruchomienie nowoczesnej stacji kontroli pojazdów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

  • Beneficjent: Auto-Centrum M.Z. Kierat Sp. j.
  • Wartość projektu: 1 854 351,95 PLN
  • Wartość dofinansowania: 749 731,09 PLN

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa Auto-Centrum M.Z. Kierat Sp. j. poprzesz uruchomienie nowoczesnej stacji kontroli pojazdów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na www.rpo.slaskie.pl

  • Beneficjent: Auto-Centrum M.Z. Kierat Sp. j.
  • Wartość projektu: 1 836 189,76 PLN
  • Wartość dofinansowania: 749 852,13 PLN