Projekty

W wyniku realizacji projektu „Podniesienie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa Auto-Centrum M.Z. Kierat Sp. J. poprzez uruchomienie nowoczesnej stacji kontroli pojazdów” firma wprowadziła do swojej oferty nowe usługi takie jak przeglądy powypadkowe oraz przeglądy okresowe pojazdów i znacząco podwyższyła jakość usług po przez precyzyjne diagnozowanie układu jezdnego.


unia skoda

Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby.

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa Auto-Centrum M.Z. Kierat Sp. j. poprzesz uruchomienie nowoczesnej stacji kontroli pojazdów.

Beneficjent: Auto-Centrum M.Z. Kierat Sp. j.

Wartość projektu: 1 854 351,95

Wartość dofinansowania: 749 731,09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


unia huta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej w regionie śląskim poprzez zagospodarowanie zespołu zabudowań Huty Paprockiej”

Nazwa Beneficjenta: Auto-Centrum M.Z. Kierat Spółka Jawna

Wartość projektu – 1 836 189,76 PLN

Wartość dofinansowania – 749 852,13 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl